Spolupráce se samosprávami

Přinášíme radost a užitek nejenom budoucím, ale i stávajícím obyvatelům lokalalit našich projektů.

Modely spolupráce

Úspěšně jsme vyzkoušeli různé modely spolupráce s municipalitami:

  • nabytí pozemků na základě vítězného konceptu v soutěži (Vilky Buštěhrad),
  • scelování území a tvorba regulačního plánu společně s obcí (Lidická Alej), nebo
  • nabytí pozemku na základě vyhrané soutěže a vydaného stavebního povolení projektu. Samospráva tak přímo onávrhuvlivňuje podobu  (Praha Rezidece Centrum Radotín).

Naše zkušenosti

Ve všech případech měla samospráva své slovo a chránila své zájmy a cíle:

  • ochranu unikátního charakteru obce,
  • vznik prvního a rozsáhlého veřejného parku v obci,  
  • vytvoření centra s náměstím a radnicí, nebo
  • zajištění parkovacích možností i pro stávající rezidenty.

Samospráva tak v developerovi a investorovi Doma je Doma tak  získala rovnocenného partnera pro jednání o funkčním začlenění projektu do existující obce. Proces přípravy získal předvídatelnost a rámec pro diskuzi, která identitě projektů prospívá. 

Diskuze mezi samosprávou a developerem je samozřejmě náročná. Oboustranná ochota, pokora a zohledňování zájmu i možností ostatních zainteresovaných subjektů ale otevírá  prostor, ve kterém se namísto pouhého kompromisu rodí hodnoty pro všechny zúčastněné.


Reference

Když se řekne v Buštěhradě Ořešín, znamená to jak čtvrť rodinných domů, tak veřejný park. Obytná lokalita Ořešín v Buštěhradě, kterou vybudovala společnost Doma je Doma, patří mezi novou zástavbou k tomu urbanisticky nejzdařilejšímu, co se zde za posledních 30 let postavilo. Město nabídlo předmětné pozemky developerům v soutěži. Z pěti návrhů, které město obdrželo, byla nabídka společnosti Doma je Doma kvalitativně zcela jinde než další čtyři nabídky. Zatímco ostatní developeři nabídli návrhy fádní rastrové zástavby bez jakékoliv zeleně či občanské vybavenosti, návrh Doma je Doma počítal s velkorysým 2,5 hektarovým parkem (v podstatě čtvrtinová plocha území, které měl k dispozici!), a obecně kladl daleko větší důraz na veřejný prostor. Park je dnes sjednocujícím prvkem lokality, uprostřed se navíc nachází dětské hřiště. V Buštěhradě bylo v té době plochsveřejné zeleně málo. Park Ořešín, který byl vybudován ve spolupráci s městem a s přispěním dotace ze SFŽP, se tak stal jednou z nejvýznamnějších zelených ploch ve městě. Koná se zde řada oblíbených kulturních akcí (např. „Ořešínský vandráček”nebo „Drakiáda”, organizované místním rodinným centrem), park je tak využíván nejen Ořešínskými, ale všemi obyvateli města.
Ing. arch. Daniela Javorčeková, starostka
Tato sekce je v přípravě, děkujeme za pochopení.
Tým Doma je Doma

Napište nám